Pozvánka pro rodiče žáků 1. ročníku

Vážení rodiče,
vítám Vás v předstihu do budoucího školního roku Vašich dětí a pro jejich lepší start v novém roce a na nové škole si Vás dovolujeme pozvat na informativní schůzku rodičů s učiteli a pracovníky školy. 

Cílem tohoto setkání je seznámit s principy fungování, mechanismy, pravidly školy a všemi možnostmi aktivního zapojení do studia a také s požadavky, které budou od začátku školního roku kladeny na žáky a jejich rodiče nebo zákonné zástupce. Věříme, že toto setkání ulehčí vašim dětem začátek studia na střední škole.
Setkání se uskuteční v pondělí 2. září 2019 při zahájení školního roku v 8.00 hod. (při doprovodu žáků první školní den) nebo poté odpoledne v 17.00 hod. v prostorách hlavní dolní budovy školy.

Ve Znojmě 13.8.2019
Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel školy

Soutěžení v sudoku

V prosinci 2018 a v lednu 2019 proběhla třídní kola v řešení sudoku. Nejrychlejší a
nejúspěšnější řešitelé postoupili do školního finále.
Konečné pořadí finálového kola
1. Roman Béreš ZTT2
2. Jan Uhrinek AEL3
3. Sabina Smutná AEL1