Čerpání finančních prostředků z dotací EU

Naše škola čerpá finanční prostředky z dotací EU. 
Název projektu – Realizací šablon k vyšší kvalitě odborného vzdělávání 
Název školy příjemce – Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace 
Registrační číslo – CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006093 
„Tento projekt je spolufinancován EU“ 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 8. 2017 
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 7. 2019 
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24
Podporované aktivity:
– Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – cílem je personální podpora SŠ
Školní kariérový poradce – cílem je personální podpora SŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků
– Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv – cílem je podpora ped. ve SŠ v rámci zvyšování kvality práce prostřednictvím výměny zkušeností mezi pedagogy.

 

 

Soutěžení v sudoku

Na konci roku 2017 proběhla třídní kola v řešení sudoku. Nejrychlejší a nejúspěšnější řešitelé
postoupili do školního finále, které se konalo před vánočními svátky. Konečné pořadí finálového kola je následující:
1. Robert Klouček – AEL3
2. Tomáš Štěpnička – TIN3
3. Michael Zajíc – POD1

Matematické soutěžení

Od 23. března do 12. dubna probíhala na naší škole mezinárodní soutěž „Matematický klokan“. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích – Junior (pro žáky učiliště) a Student (pro žáky maturitních ročníků). Soutěžní test obsahoval 24 zajímavých úloh, za které mohli žáci získat celkem 120 bodů. Nejlepší řešitelé:

  1.   Ondřej Krula – AKI1
  2.   Miroslav Seják – ETE1
  3.   Václav Marek – AKI1