Čerpání finančních prostředků z dotací EU

Naše škola čerpá finanční prostředky z dotací EU. 
Název projektu – Realizací šablon k vyšší kvalitě odborného vzdělávání 
Název školy příjemce – Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace 
Registrační číslo – CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006093 
„Tento projekt je spolufinancován EU“ 
Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 8. 2017 
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 7. 2019 
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24
Podporované aktivity:
– Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – cílem je personální podpora SŠ
Školní kariérový poradce – cílem je personální podpora SŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků
– Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv – cílem je podpora ped. ve SŠ v rámci zvyšování kvality práce prostřednictvím výměny zkušeností mezi pedagogy.