Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Kritéria zde
Přihlášky je možné podávat osobně na sekretariátu školy nebo poštou do 1. 3. 2018.