Závěrečné zkoušky opravné a v náhradním termínu

  6. 12. 2018  písemná ZZ (zahájení 8.00 h)
  7. 12. 2018  praktická ZZ (zahájení 7.00 h)
13. 12. 2018  ústní ZZ (zahájení 8.00 h)

Dostavte se půl hodiny před zahájením zkoušky.
Uchazeč oznámí termín zkoušky písemně řediteli školy nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky.