Strojaři z Uhelné bodovali

Na konci měsíce března se konaly v Břeclavi a v Brně odborné soutěže strojních mechaniků a obráběčů kovů. Soutěží se účastnilo více než 30 středních škol z celé Moravy, mezi nimi také žáci Střední školy technické Znojmo v Uhelné ulici. A nevedli si vůbec špatně. Radek Krejčí a Vojtěch Balík obsadili místa v první desítce, kdy medailové pozice nebyly daleko.

„Soutěž měla celkem tři části a trvala téměř 6 hodin. Kluci zvládli frézování a soustružení perfektně a útočili na medaile. Úplně se jim však nepovedl teoretický test, na který jim již zbylo málo času. Ale i tak jsou umístěními v první desítce vynikající“, konstatuje spokojeně Petr Bystřický, vrchní učitel odborného výcviku. A v zápětí dodává: „Oba strojařské obory patří dlouhodobě mezi nejprestižnější a nejžádanější, což mimo jiné dokazuje obrovská konkurence v rámci podobných soutěží. Úspěchy našich žáků v těchto soutěžních kláních zaznamenáváme již několik posledních let a jsem si jistý, že se příští rok vrátíme opět na stupně vítězů.“

 

Soutěžní loučení se zimou

Na přelomu února a března se žáci oboru karosář a instalatér na Střední školy technické Znojmo v Uhelné ulici účastnili dvou učňovských soutěží v Brně – Autoopravář junior 2015 a Učeň instalatér. A v obou výrazně uspěli.

Karosář V. Trochta dosáhl na 2. místo v brněnském semifinále, které se konalo poslední únorový týden v rámci projektu „České ručičky“. Této soutěže se účastnili střední školy a učiliště z celého Jihomoravského kraje a úkolem soutěžících byla oprava karoserie vozu, její svaření či dvourozměrné měření. „Součástí soutěže byl i teoretický test na PC, který byl poměrně vyčerpávající“, dodává učitel odborného výcviku Karel Musiol.

Výrazně se prosadili v krajské kole také instalatéři, kteří soutěžili v kategorii jednotlivců i týmů. Školu z Uhelné reprezentovali P. Axenkopf a J. Střeška, kterým v týmové soutěži jen těsně uniklo 3. místo a zbyla tak na ně nepopulární „bramborová“ medaile. Oba se navíc překvapivě prosadili i v soutěži jednotlivců, kdy obsadili místa v TOP 10. „V takto ostré konkurenci nejlepších jihomoravských a de facto republikových škol jsme vůbec nedoufali, že by se kluci mohli dosáhnout na umístění v první desítce. Jejich osmé a deváté místo mezi jednotlivci čtvrté v týmech je proto fantazie“, říká spokojeně učitel Jiří Vojtěch.

 

Školní sportovní klub

Nejen učením a vzděláváním jsou živi žáci naší školy. K jejich každodennímu životu patří i zájmová činnost. Právě k zajištění volnočasových aktivit žáků školy, zvláště pak v oblasti sportovního vyžití, výraznou měrou přispívá Město Znojmo. Školní sportovní klub při naší škole využívá dotace Města Znojma převážně na nákup sportovního vybavení, náčiní a zabezpečení chodu klubu, jehož členové se pravidelně zúčastňují sportovních akcí v rámci školy, města i okresu.

untitled

 

Naši žáci na veletrhu

Na konci ledna 2015 se žáci Střední školy technické Znojmo na Uhelné ulici účastnili veletrhu For Arch. Ten se konal na výstavišti Letňany v Praze. Vybraní učni oborů truhlář, tesař a zedník si vyslechli speciální přednášku o nízkoenergetických domech. Toto téma bylo ostatně tím hlavním, čím se snažil veletrh svoje návštěvníky zaujmout. Kromě konstrukcí domů a střech si návštěvníci měli možnost prohlédnout a vyzkoušet také nejmodernější vybavení pro řemeslníky. „Právě výstava potřeb řemeslníků byla možná překvapivě tím nejatraktivnějším, co mohli naši kluci na veletrhu vidět, jelikož zde firmy předvádějí úplné novinky na trhu. Naši žáci tak získají dokonalý přehled o aktuální výbavě každého správného řemeslníka“, poznamenává učitel Jiří Vojtěch, který žáky v Praze doprovázel.P1050487

 

Škola na Uhelné se opět otevřela veřejnosti

Na pátek 16. ledna si Střední škola technická Znojmo na Uhelné ulici připravila pro širokou veřejnost „Den otevřených dveří“. V tomto školním roce se jednalo o již druhý takový den, avšak tentokrát se škola představila v plném provozu. Návštěvníci, převážně žáci 9. tříd a jejich rodiče, si měli možnost prohlédnout všechny odborné učebny a dílny, kde probíhá teoretická i praktická výuka.

„Po velkém zájmu o minulý den otevřených dveří v říjnu jsme se rozhodli pozvat veřejnost k další prohlídce naší školy. Tentokrát jsme nechali školu v plném provozu, aby žáci a jejich rodiče viděli také ukázky vyučování a zejména práce v dílnách“, říká ředitel školy Miroslav Křivánek. Jelikož se mnozí žáci 9. tříd základních škol momentálně rozhodují, kterou střední školu zvolit, mohlo se jednat o vítanou možnost pro mnohé studenty a jejich rodiče. To potvrzuje i zástupkyně ředitele Vladislava Hrabětová: „Zájem ze strany veřejnosti byl opět vysoký, což svědčí o důležitosti volby vhodné střední školy. Poslední dobou zaznamenáváme zvýšený zájem o všechny technické obory, které jsou na trhu práce velmi žádané.“

Těchto technických učebních oborů nabízí škola na Uhelné hned devět. Mezi nejžádanější patří tradičně obráběč, instalatér, truhlář nebo elektrikář. „Máme zajištěnou spolupráci s místními firmami, které mají enormní zájem o většinu našich absolventů. Na trhu práce je totiž zásadní nedostatek řemeslníků, takže firmy se snaží si učně získat již během jejich studia. Tento nedostatek si uvědomuje poslední dobou i stát. Výsledkem je to, že v podstatě všem oborům jsou krajským úřadem i firmami nabízena stipendia, takže učni si mohou slušně přivydělat již během svého studia“, dodává na závěr ředitel M. Křivánek.

Exkurze v Národním stavebním centru

Nedlouho po začátku nového roku 9. ledna 2015 se žáci SŠt Znojmo na Uhelné ulici účastnili exkurze v Brně, kde navštívili Národní stavební centrum. Učni si prohlédli staveniště na Vídeňské ulici, kde momentálně probíhá výstavba bytových domů. Celá exkurze byla financována z programů EU, které podporují kvalifikace a zaměstnanost absolventů.

Naši zedníci, instalatéři a tesaři měli možnost si prohlédnout způsob výstavby domů od základů až po střechu a poznat nejnovější technologie, které se k tomu využívají. Navíc těchto staveb a stavenišť si prohlédli žáci více, takže měli možnost poznat různé fáze projektu“, komentovala exkurzi jejich učitelka Hana Šebestová. Podobných exkurzí mají možnost absolvovat žáci z Uhelné v průběhu školního roku několik, což potvrzuje i Jiří Vojtěch, učitel odborných předmětů: „Během roku absolvují učni několik exkurzí. Týká se to všech oborů, které se zde vyučují. Žáci tak vidí na vlastní oči, jak se teorie přenáší do praktického využití v životě.

Zedníci v Národním stavebním centru

Poslední čtvrtek v září navštívili žáci oboru zedník Národní stavební centrum v Brně. Zde se zúčastnili mini-veletrhu pracovních příležitostí pořádaného v rámci projektu Praxe do škol.

Zástupci mnoha stavebních firem a vysokých škol informovali žáky o pracovních příležitostech a možnostech dalšího vzdělávání v oboru. Účastníci exkurze měli možnost si prakticky vyzkoušet práci s novými materiály, prohlédli si vzorové vystavované výrobky a navštívili vzorové domy a 3D expozici nových stavebních materiálů.  Všichni na závěr obdrželi odbornou publikaci o ekobydlení, kterou mohou využít ve své praxi a dalším studiu.

Řemeslníci z Uhelné pomáhali na Řezbářském sympoziu

V předposledním červnovém týdnu se ve Znojmě na Horním náměstí konalo pětidenní Řezbářské sympozium, kterého se účastnili také žáci Střední školy technické Znojmo v Uhelné ulici.

Do Znojma se sjeli řezbáři z celé České republiky, aby předvedli svoje umění, a učni z Uhelné jim pomáhali s výrobou různých dřevěných součástí a doplňků. Budoucí truhláře si pochvalovala organizátorka Hana Čertková z Galerie Agnes a také učitel truhlářů Ladislav Sloboda.  „Byli jsem mile překvapeni, jak šla klukům práce od ruky. Většina z nich je teprve lehce za polovinou svého odborného výcviku a všichni mají obrovský potenciál stát se skutečnými mistry svého řemesla.“ To potvrzuje také vedoucí učitel odborného výcviku Jaroslav Dvořák, který přijel studenty několikrát navštívit a zaslouženě pochválit: „Je vidět, že se našim žákům dostává na Uhelné dobrého výcviku a výuky, a to nejen u truhlářů. Máme také šikovné zedníky, instalatéry, obráběče, autoelektrikáře nebo karosáře, což letos opět potvrdili mnoha úspěchy v mezinárodních soutěžích i ve firmách, kam chodí na praxi.“

Školní rok se pomalu chýlí ke svému konci, studenti a učitelé se těší na letní prázdniny. Avšak pro vedení školy práce zdaleka nekončí a chystá se již na rok příští. „Poslední červnový týden jsem vyhlásil nové kolo přijímacího řízení, jelikož máme ještě několik posledních míst v několika oborech na učilišti a také na nástavbovém maturitním oboru Podnikání“, říká ředitel školy Miroslav Křivánek a dodává závěrem: „Byla by škoda nenabídnout tato místa čerstvým deváťákům nebo učňům, kteří by například chtěli přestoupit odjinud. Velkou výhodou je, že studium u nás je zdarma, takže se neplatí žádné školné. A naopak si mohou učni i slušně přivydělat díky stipendiím, které vyplácí naše škola i spolupracující firmy.“

autor Mgr. Jiří Vojtěch