Ruská delegace na Uhelné

Na konci září přivítala Střední škola technická na Uhelné zajímavé hosty. Z Ruska do Znojma zavítala delegace školy Kirovskij polytechničeskij technikum Kirovsk u Petrohradu, která se zaměřuje stejně jako Uhelná na technické obory vzdělávání, zejména pak na obrábění. Proto se středem zájmu staly především moderní obráběcí stroje, které si škola v Uhelné ulici pořídila předminulý rok, a jejichž hodnota se pohybuje v řádech několika milionů. „Ačkoliv se jedná o poněkud jinou technologii než u nás, tak principy obrábění jsou stejné všude ve světě. Každopádně vybavení, které Uhelná nabízí svým žákům, patří v oboru k aktuálně tomu nejlepšímu“, konstatuje Vitalij Manzuk, zástupce ředitele kirovské školy.

Ta se účastní každoročně celostátní soutěže a přehlídky obráběcích oborů, které se účastní tisíce mladých obráběčů z celého Ruska. To potvrzuje i ředitel Střední školy na Uhelné Miroslav Křivánek, který se nedávno vrátil z návštěvy právě zmíněné školy v Petrohradu. „Bylo to velkolepé, efektní a efektivní, což se ostatně dalo očekávat. Společně s českým generálním konzulem v  Petrohradě K. Kühnlem a radním Jihomoravského kraje, zodpovědným za oblast školství J. Jandou jsme absolvovali konferenci věnovanou organizaci a fungování vzdělávacího systému v Rusku. Ten je poněkud odlišný, avšak velmi inspirativní“.

Zástupci obou škol tak chtějí spolupráci svých do budoucna rozvíjet, a to nejen na úrovni profesionální. „Naši ruští partneři navštívili mnohá zajímavá místa nejen ve Znojmě, ale v celém Jihomoravském kraji. Jsme moc rádi, že se jim ve Znojmě i na Uhelné líbilo. Naopak my jsme poznali krásná a zajímavá místa v Petrohradu a okolí. Pokud vím, vedení Jihomoravského kraje chystá obnovení smlouvy o spolupráci s Leningradskou oblastí na další období a tyto akce mohou být prvním krokem v jejím plnění. V blízké budoucnosti bychom rádi uspořádali společné soutěže, případně i výměnné studijní pobyty“, uzavírá ředitel školy na Uhelné M. Křivánek.

01

Uhelná opět úspěšně

V druhé polovině dubna se žáci Střední školy technické v Uhelné ulici účastnili několika soutěží, v kterých výrazně uspěli. Nejlépe se vedlo strojním mechanikům, kteří obsadili bronzovou příčku na soutěži odborných dovedností v Kyjově.

Soutěže se účastnily školy z celého Jihomoravského kraje, kdy mezi sebou soutěžily týmy tvořené vždy dvojicí učňů. Školu z Uhelné reprezentovali Vojtěch Balík a Radek Krejčí, kteří během více než čtyřhodinového klání měli podle nákresů zhotovit různé kovové výrobky. „Jedná se letos již o několikátý úspěch našich strojařů, jsme spokojeni. Kluci se připravovali i na teoretický test, který však tentokrát pořadatelé do soutěže nezařadili. Věřím, že by jinak zvítězili“, říká vedoucí učitel odborného výcviku Petr Bystřický.

Ve stejné době a na stejném místě se konaly i týmové soutěže dalších oborů. Zedníci obsadili těsně čtvrté místo a tesaři skončili pátí. „Každý rok se pohybujeme mezi prvními, minule jsme dokonce získali u zedníků a truhlářů vítězství. Konkurence je každým rokem ale vysoká a soutěže velmi vyrovnané, takže každé umístění v první pětce je obrovským úspěchem“, říká spokojeně ředitel školy Miroslav Křivánek.

20150416_131222

Strojaři z Uhelné bodovali

Na konci měsíce března se konaly v Břeclavi a v Brně odborné soutěže strojních mechaniků a obráběčů kovů. Soutěží se účastnilo více než 30 středních škol z celé Moravy, mezi nimi také žáci Střední školy technické Znojmo v Uhelné ulici. A nevedli si vůbec špatně. Radek Krejčí a Vojtěch Balík obsadili místa v první desítce, kdy medailové pozice nebyly daleko.

„Soutěž měla celkem tři části a trvala téměř 6 hodin. Kluci zvládli frézování a soustružení perfektně a útočili na medaile. Úplně se jim však nepovedl teoretický test, na který jim již zbylo málo času. Ale i tak jsou umístěními v první desítce vynikající“, konstatuje spokojeně Petr Bystřický, vrchní učitel odborného výcviku. A v zápětí dodává: „Oba strojařské obory patří dlouhodobě mezi nejprestižnější a nejžádanější, což mimo jiné dokazuje obrovská konkurence v rámci podobných soutěží. Úspěchy našich žáků v těchto soutěžních kláních zaznamenáváme již několik posledních let a jsem si jistý, že se příští rok vrátíme opět na stupně vítězů.“

 

Soutěžní loučení se zimou

Na přelomu února a března se žáci oboru karosář a instalatér na Střední školy technické Znojmo v Uhelné ulici účastnili dvou učňovských soutěží v Brně – Autoopravář junior 2015 a Učeň instalatér. A v obou výrazně uspěli.

Karosář V. Trochta dosáhl na 2. místo v brněnském semifinále, které se konalo poslední únorový týden v rámci projektu „České ručičky“. Této soutěže se účastnili střední školy a učiliště z celého Jihomoravského kraje a úkolem soutěžících byla oprava karoserie vozu, její svaření či dvourozměrné měření. „Součástí soutěže byl i teoretický test na PC, který byl poměrně vyčerpávající“, dodává učitel odborného výcviku Karel Musiol.

Výrazně se prosadili v krajské kole také instalatéři, kteří soutěžili v kategorii jednotlivců i týmů. Školu z Uhelné reprezentovali P. Axenkopf a J. Střeška, kterým v týmové soutěži jen těsně uniklo 3. místo a zbyla tak na ně nepopulární „bramborová“ medaile. Oba se navíc překvapivě prosadili i v soutěži jednotlivců, kdy obsadili místa v TOP 10. „V takto ostré konkurenci nejlepších jihomoravských a de facto republikových škol jsme vůbec nedoufali, že by se kluci mohli dosáhnout na umístění v první desítce. Jejich osmé a deváté místo mezi jednotlivci čtvrté v týmech je proto fantazie“, říká spokojeně učitel Jiří Vojtěch.

 

Školní sportovní klub

Nejen učením a vzděláváním jsou živi žáci naší školy. K jejich každodennímu životu patří i zájmová činnost. Právě k zajištění volnočasových aktivit žáků školy, zvláště pak v oblasti sportovního vyžití, výraznou měrou přispívá Město Znojmo. Školní sportovní klub při naší škole využívá dotace Města Znojma převážně na nákup sportovního vybavení, náčiní a zabezpečení chodu klubu, jehož členové se pravidelně zúčastňují sportovních akcí v rámci školy, města i okresu.

untitled

 

Naši žáci na veletrhu

Na konci ledna 2015 se žáci Střední školy technické Znojmo na Uhelné ulici účastnili veletrhu For Arch. Ten se konal na výstavišti Letňany v Praze. Vybraní učni oborů truhlář, tesař a zedník si vyslechli speciální přednášku o nízkoenergetických domech. Toto téma bylo ostatně tím hlavním, čím se snažil veletrh svoje návštěvníky zaujmout. Kromě konstrukcí domů a střech si návštěvníci měli možnost prohlédnout a vyzkoušet také nejmodernější vybavení pro řemeslníky. „Právě výstava potřeb řemeslníků byla možná překvapivě tím nejatraktivnějším, co mohli naši kluci na veletrhu vidět, jelikož zde firmy předvádějí úplné novinky na trhu. Naši žáci tak získají dokonalý přehled o aktuální výbavě každého správného řemeslníka“, poznamenává učitel Jiří Vojtěch, který žáky v Praze doprovázel.P1050487

 

Škola na Uhelné se opět otevřela veřejnosti

Na pátek 16. ledna si Střední škola technická Znojmo na Uhelné ulici připravila pro širokou veřejnost „Den otevřených dveří“. V tomto školním roce se jednalo o již druhý takový den, avšak tentokrát se škola představila v plném provozu. Návštěvníci, převážně žáci 9. tříd a jejich rodiče, si měli možnost prohlédnout všechny odborné učebny a dílny, kde probíhá teoretická i praktická výuka.

„Po velkém zájmu o minulý den otevřených dveří v říjnu jsme se rozhodli pozvat veřejnost k další prohlídce naší školy. Tentokrát jsme nechali školu v plném provozu, aby žáci a jejich rodiče viděli také ukázky vyučování a zejména práce v dílnách“, říká ředitel školy Miroslav Křivánek. Jelikož se mnozí žáci 9. tříd základních škol momentálně rozhodují, kterou střední školu zvolit, mohlo se jednat o vítanou možnost pro mnohé studenty a jejich rodiče. To potvrzuje i zástupkyně ředitele Vladislava Hrabětová: „Zájem ze strany veřejnosti byl opět vysoký, což svědčí o důležitosti volby vhodné střední školy. Poslední dobou zaznamenáváme zvýšený zájem o všechny technické obory, které jsou na trhu práce velmi žádané.“

Těchto technických učebních oborů nabízí škola na Uhelné hned devět. Mezi nejžádanější patří tradičně obráběč, instalatér, truhlář nebo elektrikář. „Máme zajištěnou spolupráci s místními firmami, které mají enormní zájem o většinu našich absolventů. Na trhu práce je totiž zásadní nedostatek řemeslníků, takže firmy se snaží si učně získat již během jejich studia. Tento nedostatek si uvědomuje poslední dobou i stát. Výsledkem je to, že v podstatě všem oborům jsou krajským úřadem i firmami nabízena stipendia, takže učni si mohou slušně přivydělat již během svého studia“, dodává na závěr ředitel M. Křivánek.

Exkurze v Národním stavebním centru

Nedlouho po začátku nového roku 9. ledna 2015 se žáci SŠt Znojmo na Uhelné ulici účastnili exkurze v Brně, kde navštívili Národní stavební centrum. Učni si prohlédli staveniště na Vídeňské ulici, kde momentálně probíhá výstavba bytových domů. Celá exkurze byla financována z programů EU, které podporují kvalifikace a zaměstnanost absolventů.

Naši zedníci, instalatéři a tesaři měli možnost si prohlédnout způsob výstavby domů od základů až po střechu a poznat nejnovější technologie, které se k tomu využívají. Navíc těchto staveb a stavenišť si prohlédli žáci více, takže měli možnost poznat různé fáze projektu“, komentovala exkurzi jejich učitelka Hana Šebestová. Podobných exkurzí mají možnost absolvovat žáci z Uhelné v průběhu školního roku několik, což potvrzuje i Jiří Vojtěch, učitel odborných předmětů: „Během roku absolvují učni několik exkurzí. Týká se to všech oborů, které se zde vyučují. Žáci tak vidí na vlastní oči, jak se teorie přenáší do praktického využití v životě.

Zedníci v Národním stavebním centru

Poslední čtvrtek v září navštívili žáci oboru zedník Národní stavební centrum v Brně. Zde se zúčastnili mini-veletrhu pracovních příležitostí pořádaného v rámci projektu Praxe do škol.

Zástupci mnoha stavebních firem a vysokých škol informovali žáky o pracovních příležitostech a možnostech dalšího vzdělávání v oboru. Účastníci exkurze měli možnost si prakticky vyzkoušet práci s novými materiály, prohlédli si vzorové vystavované výrobky a navštívili vzorové domy a 3D expozici nových stavebních materiálů.  Všichni na závěr obdrželi odbornou publikaci o ekobydlení, kterou mohou využít ve své praxi a dalším studiu.