Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou č. 177/2009 Sb. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.
Společná část maturitní zkoušky se skládá z českého jazyka a volitelného předmětu. Volitelný předmět si žák zvolí z matematiky nebo z cizího jazyka.
Profilové zkoušky se konají ze dvou nebo tří povinných předmětů, které jsou stanoveny ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP). Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle ŠVP včetně formy a témat. Své rozhodnutí zveřejní sedm měsíců před konáním první profilové zkoušky.
Informace a termíny ke společné a profilové části maturitních zkoušek pro školní rok 2018/2019 zde
Témata ústních maturitních zkoušek profilové části pro školní rok 2018/2019
Podnikání 64-41-L/51
Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky

  • okruhy pro profilovou část maturitní zkoušky                                                                          právní nauka, management a marketing  zde
  • přehled četby   zde

Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky

  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Matematika

Žák úspěšně vykoná maturitní zkoušku, jestliže úspěšně vykoná obě části.
Hodnocení a podmínky opravných termínů k maturitním zkouškám se řídí vyhláškou č. 177/2009 Sb. v platném znění.