Studijní obory

64-41-L/51 Podnikání

Obor je určen pro žáky, kteří získali střední vzdělání s výučním listem.