Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Na základě § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání jsou v příloze č. 2 stanoveny pro jednotlivé obory vzdělávání onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání:
26-41- M/01 Elektrotechnika
3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a
koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá
školského zákona.
9 a. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,
22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s
vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je
nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
23-41- M/01 Strojírenství
28. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.