Svářečská škola

V souladu se zřizovací listinou SOŠ tech., Živnostenským listem ev. č. 371301-20385 a Osvědčením vydaným Českou svářečskou společností ANB (CWS ANB) a autorizovanou Zkušební organizací č 11-TDS Brno-SMS nabízíme v naší Svářečské škole 11-152 vyškolení svářečů v následujících programech:

  1. Zaškolení svářečských pracovníků dle ČSN 050708
    • pro řezání kyslíko-acetylénovým plamenem ZP 311-2 W01
    • pro řezání plazmou ZP 83-2 W01
    • pájení mědi a jejich slitin plamenem ZP 311-8 W31

    a některé další typy školení v souladu s rozborem oprávnění naší SŠ a požadavky zákazníka

  2. Základní kurzy svařování dle ČSN 050705 (výběr)
Označení Název kurzu Teorie* Praxe** Cena
ZK 311 W01 Základní kurz plamenového svařování a řezání kyslíkem      
ZK 912 W31 Základní kurz pájení plamenem, materiál měď a její slitiny      
ZK 111 W01 Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elekrodou      
ZK 111 W11 Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou, materiál: vysokolegované austenitické oceli      
ZK 135 W01 Základní kurz svařování v ochrané atmosféře tavíví se elektrodou      

* Vyučovací hodina trvá 45 minut
** Vyučovací hodina trvá 60 minut